Guidade promenader och temaguidningar
inom Raseborg

 

1. Gamla stan i Ekenäs, onsdagar i juli (torgdagar) med start från turistbyrån.
Närmare uppgifter från turistbyrån tfn. 019 289 20102. Läppträsket i Karis och Vattentornet i Karis med bl.a. förhistoria, historia och funkisarkitektur. Närmare uppgifter ger guiden Göran Fagerstedt, tfn. 044 523 1215
På beställning kan vandringar ordnas, goran.fagerstedt@gmail.com3. Helene Schjerfbeck:
Närmare uppgifter ger Museicentrum EKTA tfn. 019 289 2512
På beställning: Guide Anne Ingman, tfn. 040 965 0491, anne@anneingman.fi4. Raseborgs skärgård
Guiden Matti Piirainen ordnar båt- och fisketurer i skärgården. Boka:matti.piirainen@pp2.inet.fi