Höstmöte 2019, 13.11 kl. 18

Föreningens medlemmar kallas till
höstmöte onsdagen den 13.11 kl. 18 på Svartå slott.
Vi återkommer med möteskallelse, men ber er redan nu reservera den kvällen. Stadens turistchef Ville Vuorelma deltar i mötet och presenterar hur turistbyrån i framtiden vill att guideverksamheten administreras och utvecklas. I samband med mötet väljs ny ordförande och två medlemmar till styrelsen. Viveca, Johan och Andreas är i tur att avgå och kommer inte att ställa upp för omval.

Träff med turistchefen

Turistchef Ville Vuorelma bjuder guiderna till en träff på stadshuset onsdagen den 27.2.2019 kl. 17. På hans agenda finns: 

Världens förändras, hur skall vi göra det?
Koordineringen av guidningar i framtiden
Alvar Aalto guidningar
Meet the locals-konceptet
Helsinki West nätbutiken (CityBreak)

Guiderna får förstås också ta upp egna grejer som behöver diskuteras med staden. På basen av den statistik som ni lämnade in i januari står det klart att antalet guidningar för andra året i rad har sjunkit drastiskt. Mot den bakgrunden finns det säkerligen en hel del att fundera på tillsammans med turistchefen. Det är också så att en stor del av guidningarna under år 2018 var koncentrerade till 5-6 guider. Därför hoppas vi i styrelsen att de guider som verkligen hade många uppdrag förra året deltar i mötet för att dela med sig av sina erfarenheter och tankar. Å andra sidan är också de som inte hade så många uppdrag viktiga att ha med i diskussionen.

Vårmöte 2019

Föreningen håller vårmöte i Fiskars den 21.3 kl. 18. Föredragningslista med årsberättelse och bokslut som bilaga kommer småningom.

Utställning Förbjuden sprit

EKTA museum hälsar att utställningen "Förbjuden sprit" har vernissage den 25.4 och att ett utbildningstillfälle för guider ordnas den 26.4. Muséet återkommer med detaljerna.

 

 

2018
Persongatunamn i Ekenäs

Guideklubben ordnade en vandring i ett höstlikt Ekenäs lördagen den 20 oktober 2018, kl. 11 -12 med temat "Persongatunamn". Som inspiratör fungerade Magnus Cederlöf som skrivit boken "Från Flemingsgatan till Pehr Sommars gata". Genom att följa upp gatunamnen och deras historia kommer det fram mycket intressanta detaljer om stadens utveckling och viktiga personer, som verkat i den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vet ni t.ex. om att en brännvinsbrännare och en nykterhetskämpe har sina gator parallellt med varandra? (Frans Höjer och Hedvig Sohlberg). Carpelansvägen syftar i sin tur på Hjalmar Carpelan, som bl.a. drev en plantskola och har panterat många olika exotiska trädslag inom Ekenäs stad. Och Gustav Vasas betydelse för Ekenäs har väl inte gått någon förbi.

Efteråt samlades en del av gruppen på Cafe Schjerfbeck.

Information om Rissla skogsstig i Fiskars

Fiskars Village bjöd in guiderna till en drygt två timmars promenad längs Rissla skogsstig i Fiskars den 11 juni 2018. Matti Piirainen fungerade som guide och nio guider deltog. Tack Fiskars Village och Matti!

Klubbens utfärd till Åbo 14042018

Här är några bilder från klubbens medlemsresa till Åbo lördagen den 14 april 2018 i vackert vårväder. Fotograf Viveca Blomberg.

 

 

Styrelse 2019 Hallitus

Ordförande/Puheenjohtaja
Viveca Blomberg (2019)
Viceordförande/Varapuheenjohtaja
Johan Nilsson (i styrelsen 2018-19)
Sekreterare/Sihteeri
Andreas Bäckman (i styrelsen 2018-19)
Kassör/Rahastonhoitaja
Mona Blomqvist (i styrelsen 2019-20)
Medlem/Jäsen
Lasse Lampenius (i styrelsen 2019-20)

Suppleant/Varajäsen
Anne Ingman
Suppleant/Varajäsen
Salla-Maaria Lehmussaari