För medlemmar

Höstmötet 2022

Höstmötet hölls på Restaurang Kopparsmedjan 17.11.2022. Stadgeenliga ärenden. 

Besök Fagervik

Besök på Åminne gård

VÅRUTFLYKTEN TILL NÅDEDAL 26.05.2022
Vi gjorde en heldags vårutflykt den 26 maj 2022. Vår hedersmedlem Hans Mecklin fungerar som reseledare. Besöksmål: Nådendal – Gullranda – Villnäs.
Kultturimatka: Naantali – Kultaranta – Louhisaaren kartano

20 deltagare.

VÅRMÖTE 2022

Vårmötet hölls den 17 mars 2022, kl. 18.00 på Café Schjerfbeck i Ekenäs, på grund av coronan! Stadgeenliga ärenden behandlades.
 

HÖSTMÖTE 16.11.2021

Föreningens ordinarie höstmöte ordnas tisdagen den 16 november 2021, kl. 18 på Åminnegård. Stadgeenliga ärenden behandlas. Andra behandling av stadgeförändringen, som också innebär namnförändring för föreningen.
Platsen:
Restaurang Åminnegård, Herrgårdsvägen 4, 10410 Åminnefors.
 

Back to School - Raseborgs museum - Raaseporin museo

Idag blev vi guider guidade av amanuens Vesa Kiljo på Raseborgs Museums utställning Back to School! Intressant och mångsidigt med tillbakablickar ända till 1603 och insyn i dagens skolvärld! Tack!

Amanuenssi Vesa Kiljo opasti meitä oppaita koulutuksen ja koulujen historian esittävässä näyttelyssä "Back to School" vuodesta 1603 tämän päivän koulumaailmaan! Kiitos!

Styrelse/Hallitus 2022

Ordförande/Puheenjohtaja
Göran Fagerstedt
IT-ansvarig/IT-vastaava

Viceordförande/Varapuheenjohtaja
Mona Blomqvist

Sekreterare/Sihteeri
Anna Backman

Kassör/Kassanhoitaja
Sari Saarinen

Medlem/Jäsen
Katariina Benedetti
Vice IT-ansvarig/Vara IT-vastaava

Suppleant/Varajäsen
Anne Ingman
Tuula Kleiman